13. červen 2021

Mobilní aplikace pro nádech bez obav


AFI City se může pochlubit revolučním systémem NPBI (Needle Point Bi-Polar Ionization) od firmy Global Plasma Solutions (GPS), který pomocí ionizace čistí vzduch ve společných prostorech a ničí jak alergeny, tak nebezpečné viry. Můžete se bez obav nadechnout. Tím ale technologické inovace v naší kancelářské budově nekončí. Jde nám o maximální pocit bezpečí a pohodlí, který vede k efektivnímu trávení času v práci.

Co je VOC

Další novinkou je speciální mobilní aplikace, díky níž můžete kontrolovat kvalitu vzduchu v uzavřených prostorech. Kromě vlhkosti, teploty a míry CO2 měří také tzv. TVOC. Abychom lépe porozuměli tomuto termínu, je zapotřebí si vysvětlit jeho základ, tedy VOC. Jde o těkavé organické sloučeniny nebo organické chemikálie, které se při pokojové teplotě stávají plynem a jsou hlavním původcem znečištění ovzduší v našem okolí. Jde o různé emise z produktů, které každý den používáme. Některé mají zřetelný zápach, ale často nejsou nosem detekovatelné. Nejčastěji jsou to aceton, arsan, benzen, etylenglykol, formaldehyd, sirovodík, metylenchlorid, oxid dusnatý, styren, tetrachloretylen, toluen a xylen.

Tyto látky mohou ve zvýšené míře škodit lidskému zdraví. TVOC neboli Total VOC je parametr, který určuje jejich celkový výskyt v okolním vzduchu. Je to ideální způsob, jak průběžně kontrolovat kvalitu vzduchu v místnosti. Díky naší aplikaci tak můžete mít přehled o tom, co vdechujete a jaký vliv to má na vaši koncentraci a zdraví.

Zdroj: https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-10-tvoc.html

AFI Europe Czech Republic © 2022